Pengembalian dan hak penarikan

Pulangan Hanukeii

 

1. Kembali untuk kecacatan pembuatan.

Pengguna boleh kembali ke HANUKEII, sebarang produk yang menunjukkan kecacatan pembuatan. Dengan mengambil kira sifat produk yang dikontrak, Pengguna akan mempunyai tempoh satu bulan untuk berkomunikasi dengan HANUKEII kekurangan pematuhan dengan mereka. Sekiranya tempoh ini terlampaui, sebarang kerosakan akan ditanggung oleh Pengguna.

Untuk memformalkan pengembalian, Pengguna mesti menghubungi HANUKEII dalam tempoh satu bulan, ke alamat hubungi @ hanukeii .com, menunjukkan produk atau produk yang akan dikembalikan, melampirkan foto dan senarai terperinci mengenai kecacatan yang terdapat di dalamnya

Sekali lagi HANUKEII telah menerima komunikasi dari Pengguna, ia akan memberitahu anda dalam 3-5 hari bekerja sama ada akan mengembalikan produk tersebut atau tidak. Sekiranya pulangan diteruskan, HANUKEII Ini akan menunjukkan kepada Pengguna cara untuk mengumpulkan atau menghantar produk yang rosak ke pejabat / gudang mereka.

Setiap produk yang akan dikembalikan mestilah tidak digunakan dan dengan semua label, pembungkusan dan, jika sesuai, dokumentasi dan elemen aksesori asal yang disertakan dengannya. Sekiranya Pengguna tidak meneruskannya dengan cara ini, HANUKEII berhak untuk menolak pemulangan.

Setelah produk diterima dan kecacatan disahkan, HANUKEII Ini akan memberi Pengguna kemungkinan untuk mengganti produk dengan ciri lain yang serupa, melainkan jika pilihan ini secara objektif tidak mungkin atau tidak sebanding dengan HANUKEII.

Sekiranya kekurangan stok, produk lain dengan ciri yang sama tidak dapat dikirim, Pengguna dapat memilih untuk menghentikan kontrak (iaitu mengembalikan jumlah yang dibayar) atau meminta pengiriman model lain yang Pengguna memilih secara sukarela.

Penghantaran produk dengan ciri yang serupa atau model baru yang dipilih oleh Pengguna, sesuai, akan dilakukan dalam 3-5 hari bekerja berikutnya dari tarikh di mana HANUKEII Pengguna akan mengesahkan penggantian produk yang rosak atau penghantaran model baru.

Penggantian, pengiriman model baru atau penamatan kontrak tidak akan membebankan perbelanjaan tambahan kepada Pengguna.   

Sekiranya Pengguna menamatkan kontrak, HANUKEII akan melakukan pengembalian wang keseluruhan yang dibayar kepada Pengguna untuk pembelian produk yang rosak.

HANUKEII memberitahu Pengguna bahawa istilah untuk mengembalikan jumlah yang dibayar akan bergantung pada kaedah pembayaran yang akan digunakan oleh Pengguna semasa membeli produk.

2. Pengeluaran.

Sekiranya Pengguna tidak berpuas hati dengan produk yang diterima dalam pesanannya, Pengguna, sesuai dengan Undang-Undang Umum untuk pembelaan Pengguna dan Pengguna, akan memiliki jangka waktu empat belas (15) hari kalendar untuk mengembalikan keseluruhannya pesanan atau, jika anda mahu, anda boleh mengembalikan mana-mana produk yang merangkumi jumlah pesanan dan semuanya tanpa penalti dan tanpa perlu menyatakan alasannya.

Walau bagaimanapun, Pengguna mesti menanggung kos pengembalian langsung ke HANUKEII, sama ada anda mengembalikan pesanan sepenuhnya atau memutuskan untuk mengembalikan hanya beberapa produk dalam pesanan.

Untuk memformalkan pengembalian, anda mesti menghubungi HANUKEII di alamat hubungi @ hanukeii .com, dengan mengirim borang pengeluaran yang lengkap yang menyertai Syarat dan Ketentuan ini sebagai LAMPIRAN 1. Setelah menerima komunikasi tersebut, HANUKEII Ini akan menunjukkan cara menghantar pesanan ke pejabat atau gudangnya.

 

HANUKEII tidak bertanggungjawab untuk syarikat kurier yang disewa oleh Pengguna untuk mengembalikan pesanan. Dalam pengertian ini, HANUKEII mengesyorkan kepada Pengguna bahawa menghendaki syarikat kurier memberikan bukti penghantaran kepada anda sebaik sahaja kurir telah menyimpan produk tersebut di pejabat HANUKEII, agar Pengguna sedar bahawa produk telah dihantar dengan betul HANUKEIIHANUKEII tidak bertanggungjawab untuk alamat di mana Pengguna menghantar pesanan untuk dikembalikan. Sepatutnya Eropah selalu menjadi pejabat kita. Sekiranya kami tidak mempunyai pengesahan penghantaran dan pengguna tidak menunjukkan resit penghantaran, HANUKEII tidak akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan pengguna akan menuntut syarikat pengangkutan yang telah membuat kontrak.

Kos mengembalikan pesanan (seperti kos penghantaran melalui syarikat kurier) akan ditanggung terus oleh Pengguna.

Produk mesti tidak digunakan dan dengan semua label, pembungkusan dan, jika sesuai, dokumentasi dan elemen aksesori asal yang disertakan dengannya. Sekiranya Pengguna tidak meneruskan cara ini atau jika produk tersebut mengalami kerosakan, Pengguna menerima bahawa produk tersebut mungkin mengalami penyusutan atau HANUKEII pemulangan boleh ditolak.

Sekali HANUKEII periksa bahawa pesanan dalam keadaan baik, HANUKEII akan meneruskan untuk mengembalikan jumlah yang dibayar oleh Pengguna.

Sekiranya Pengguna memutuskan untuk mengembalikan pesanan sepenuhnya, HANUKEII akan mengembalikan kepada pengguna semua jumlah yang akan dibayarnya dan jika dia hanya mengembalikan salah satu produk, hanya bahagian yang sesuai dengan produk tersebut yang akan dikembalikan.

HANUKEII memberitahu Pengguna bahawa istilah untuk mengembalikan jumlah yang dibayar akan bergantung pada kaedah pembayaran yang akan digunakan oleh Pengguna semasa membeli produk. Walau apa pun, HANUKEII akan mengembalikan jumlah yang dibayar secepat mungkin dan, dalam apa jua keadaan, dalam masa 14 hari kalendar selepas tarikh produk yang dikembalikan diterima.

 

Dasar Pertukaran Produk

HANUKEII tidak mengakui perubahan antara produk yang dibeli oleh Pengguna untuk produk lain yang ditawarkan di Laman Web.

Sekiranya Pengguna ingin membuat perubahan pada produk, mereka mesti menggunakan hak penarikan mereka daripada yang ditetapkan dalam klausa 6.2 dan kemudian membeli produk baru yang mereka inginkan.